Fastelaboratoriet - innovationer inom funktionella produkter

Fastelaboratoriet är ett VINNOVA Excellence Center för innovationer avseende Funktionella Produkter. Centrat är uppkallat efter innovatören Rolf Faste som under många år arbetade på Stanford University i Kalifornien, USA.

Visionen om det hållbara samhället tvingar industriell utveckling till nya sätt att göra affärer. En viktig väg framåt är att företag tillhandahåller funktioner snarare än produkten (dvs. fysiska artefakter). Detta innebär att leverantören kommer att vara ansvarig för att leverera avtalad funktion under hela den funktionella produktens livscykel. Detta innebär även att leverantören äger produkten och ansvarar för alla kostnader avseende att utveckla, tillverka, underhålla och kontinuerligt uppgradera produkten vilket medför att en stor affärsrisk överförs en från kunden till leverantören av funktionen. En trend är att kunden även vill köpa större lösningar som tillhandahålls av många företag i ett nätverk. Detta tvingar företagen att tidigt i produktutvecklingsprocessen samarbeta för att minimera riskerna. Konceptfasen blir avgörande med en utvecklingsprocess som stöds av mycket snabba simuleringsverktyg för att möjliggöra många iterationer och därmed optimera det totala systemet. Denna nya utvecklingsprocess kommer att utföras i en miljö där metoder och verktyg för distribuerat ingenjörsarbete används.

Denna affärstrend är typiskt inom den tunga industrin, transportindustrin och processindustrin. Även medicinsk och biologisk industri följer denna trend. De första tre branscherna är representerade som partners i Fastelaboratoriet, och företag inom två andra branscherna har visat intresse för denna forskning.

Begreppet Innovationer avseende Funktionella Produkter kommer att vara det viktigaste bidraget till hållbar utveckling genom att funktionsleverantören kommer att ha ansvaret för den fysiska artefakten under hela livscykeln och genom innovationer också kontinuerligt kunna förbättra kundnyttan. Leverantören kommer att kunna uppgradera, återanvända och återvinna den fysiska artefakten. Denna totala livscykelåtagande ger förutsättningar för ekologisk, ekonomisk och social hållbar tillväxt.

Vi har erfarenheten och verktygen du behöver

  • 10 års erfarenhet av funktionella produkter
  • 30 forskare
  • 5 forskningsämnen
  • 6 industripartners
  • 50 industrirepresentanter
  • 400 knowledge sharing events sedan 2012

Informationsmaterial om Fastelaboratoriet

Presentation av Fastelaboratoriet

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.29313!/file/Faste%20Laboratory%20presentation%20_2012.pdf]

Leaflet Fastelaboratoriet

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.29313!/file/Leaflet%20Fastelaboratoriet.pdf]

Sidansvarig och kontakt: Ted Karlsson

Publicerad: 26 juni 2007

Uppdaterad: 2 mars 2015

Luleå tekniska universitet