Publikationer VINNEXC Fastelaboratoriet

 

Pure är en forskningsdatabas för publikationer vid LTU.

I Pure hittar du:

  • Artiklar
  • Avhandlingar
  • Övriga forskningspublikationer  

Ladda ned publikationerna i fulltext. Saknas fulltextversion - gå in och titta på artikeln via länkarna i databasen.
 
Du kan även hitta:

  • Examensarbeten
  • Forskningsprojekt

Publikationer vid VINNEXC Fastelaboratoriet

[http://pure.ltu.se/portal/sv/publications/search.html?search=fastelaboratoriet+OR+fasteass&uri=]

Sidansvarig och kontakt: Ted Karlsson

Publicerad: 2 mars 2012

Uppdaterad: 30 januari 2015