I vår omvärld

Nordic Safety and Security

[http://www.nssproject.com/]

Krisinformation

[http://www.krisinformation.se/web/StartPage.aspx?id=10937]

MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

[https://msb.se/]

The Emergency Management Portal

[http://www.emergencymanagement.org.uk/]

IAEM

[http://www.iaem.com/]

TIEMS

[http://www.tiems.org/]

Sidansvarig och kontakt: Lena Goldkuhl

Publicerad: 22 mars 2011