KKC verksamhetsidé

Kriskompetenscentrum, KKC, är en samhällssatsning som samlar, utvecklar och förmedlar kompetens inom krisberedskapsområdet.
Vi arbetar utifrån ett tydligt medborgarperspektiv i samverkan med privata och offentliga aktörer.

Kriskompetenscentrum ska:

  • Säkerställa och utveckla regionens tillgång till hög kompetens inom krisberedskapsområdet
  • Stimulera marknaden så att krisberedskap blir ett regionalt tillväxtområde
  • Dra nytta av aktuell forskning och utveckling på krisberedskapsområdet

Styrdokument

Verksamhetsplan rev 090107

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.47172!/verksamhetsplan%20rev%20090107.doc]

Bildspel invigning

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.47172!/invigning.ppsx]

Mer information

Folder om Kriskompetenscentrums verksamhet

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.47172!/verksamhetsfolder_low.pdf]

Sidansvarig och kontakt: Lena Goldkuhl

Publicerad: 30 mars 2009

Uppdaterad: 22 februari 2011