Kontakt Antagningen

Antagning.se

Om du har frågor om din ansökan, din användare, PIN-kod m m vänder du dig till Antagning.se.
Telefon: 0771-550720

Fråga oss

Frågeformulär Antagningsservice

[https://www.antagning.se/sv/Vanliga-fragor/]

Antagning vid LTU

Vi ansvarar för antagning till kurser och program, beslutar om anstånd, dispenser och särskilda skäl, bereder överklaganden och informerar om behörighet och urval.

Telefontid: måndag, onsdag, fredag kl. 09.00 - 11.00
                  tisdag, torsdag kl. 13.00-15.00
Telefonnr:  0920-49 20 00
Adress:     Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå

E-postformulär

Antagning vid LTU

[http://www.ltu.se/_special-polopoly/FormArticle.htm?a=88469 ]

Anstånd

[http://www.ltu.se/edu/bli-student/Anmalan-till-studier/Anstand-1.104777]

Överklaga

[http://www.ltu.se/edu/bli-student/Anmalan-till-studier/Ratt-att-overklaga-1.104792]

Sidansvarig och kontakt: Maria Kristoffersson

Publicerad: 2 april 2012

Uppdaterad: 13 februari 2015

Luleå tekniska universitet