Senare del av program

Inför varje termin sker antagning till senare del av utbildningsprogram där det finns lediga studieplatser.

Du kan söka senare del av program om du vill byta utbildningsprogram:

-  inom LTU
-  om du studerar på annan ort och vill fortsätta motsvarande programstudier vid LTU.*
-  om du vill komplettera en generell examen/ingenjörsexamen med  t ex civilingenjörsexamen.
-  om du har påbörjat ett program och har studieuppehåll utan platsgaranti
-  om du har gjort avbrott på programmet och vill återuppta programstudierna
-  en studietid om minst 2 terminer ska återstå till examen

* För dig som läst vid annat universitet:
 Du måste skicka in en bilaga där du anger vilken termin/årskurs du vill antas till. 
 Bilagan finner du under rubriken "Bilaga till anmälan" i vänster meny.
 Du ska även skicka litteraturlista och kursplaner på de kurser som du har läst. Dessa handlingar ska vara Antagningsservice, FE 20101, 839 87 Östersund, tillhanda senast sista ansökningsdag. Ansökan som ej är komplett kommer vi inte att behandla.


 Behörighet:
 Första möjliga termin att antas till är termin 2:
 Du måste ha godkända och slutförda resultat på alla kurser från termin 1 på den utbildning här på LTU som du vill byta till.

Urval:
Vid konkurrens sker urvalet på ditt jämförelsetal från gymnasiebetyget. Gymnasiebetygets meritpoäng ska vara minst lika med sist antagnes meritpoäng vid antagning till programmet.

För att antas till termin 3 och senare: 
Du måste ha slutförda resultat på alla kurser från termin 1 samt i övrigt goda resultat med minst 75% godkända resultat.

Urval: 
Görs utifrån avklarade högskolepoäng som är registrerade fram till sista anmälningsdag.

Anmälan gör du via antagning.se

 

Antagning.se

[https://www.antagning.se/se/start]

Senare del av program vid LTU

[http://www.ltu.se/edu/program/SDHoeG]

Sidansvarig och kontakt: Maria Kristoffersson

Publicerad: 13 januari 2011

Uppdaterad: 13 mars 2015

Luleå tekniska universitet