Fristående kurser inom hälsovetenskap

Inom hälsovetenskap erbjuder vi kurser inom fysioterapi, arbetsterapi, omvårdnad, medicinsk vetenskap och hälsovägledning. Vi ser våra fristående kurser som ett naturligt inslag i det livslånga lärande. De flesta av våra kurser går utmärkt att läsa på distans eller är helt nätbaserade.
 
Inom våra ämnen fysioterapi, arbetsterapi, omvårdnad och hälsovägledning erbjuder vi kurser som gör det möjligt för dig att komplettera en äldre yrkesutbildning med en kandidat-examen i huvudområdet som gör dig behörig att läsa en magister/master-utbildning eller kurser på avancerad nivå.
 
Vidare så erbjuder vi kurser inom motiverande samtal, anatomi – fysiologi och E-hälsa för alla intresserade. Vi har även mer fördjupande kurser för dig med en examen inom hälsovetenskap såsom stressfysiologi och arbetsmiljö och stress. Inom ämnesområdet medicinsk vetenskap finns kurser inom kardiologi, akutsjukvård, psykiatri och farmakologi.

Fristående kurser inom hälsovetenskap – start våren 2015

[http://www.ltu.se/edu/bli-student/courses/Halsovetenskap/Halsovetenskap-start-varen-2015-1.121947]

Fristående kurser inom hälsovetenskap – start hösten 2015

[http://www.ltu.se/edu/bli-student/courses/Halsovetenskap/Halsovetenskap-start-hosten-2015-1.121944]

Nätbaserad kurs i telefonrådgivning inom vården

Studenten ska efter genomgången kurs ha förvärvat kunskaper och förståelser för komplexiteten vid telefonrådgivning inom vårdområdet, där en patientsäkerhet skall uppnås.

Studenten ska även ha inhämtat teoretisk kunskap om kommunikation, bemötande, kulturens betydelse, stresshantering och dokumentation.
 

Sista ansökningsdag 2012-04-16


 

Ansök och läs mer här

[http://www.ltu.se/edu/course/O00/O0074H]

Sidansvarig och kontakt: Erica Lång

Publicerad: 19 januari 2012

Luleå tekniska universitet