Resultat 1-20 av 2431

Program på grundnivå: http://www.ltu.se/edu/program/FVSSG
För dig som vill arbeta med människor och människors hälsa/ohälsa är sjuksköterskeprogrammet en väg till att få ett intressant och omväxlande yrke. Få yrken har möjligheten att erbjuda en sådan bredd och så många olika karriärvägar som sjuksköterskeyrket. Vid Luleå tekniska universitet kan du välja mellan att studera reguljärt eller på distans.
Program på grundnivå: http://www.ltu.se/edu/program/TIATG
Materialteknik och metallurgi är idag en expansiv bransch. Behovet av att anställa nya ingenjörer är stort enligt näringslivets egna prognoser. Bergsskolans högskoleingenjörsprogram har lång tradition och förmedlar breda kunskaper. Denna högskoleingenjörsutbildning ger även behörighet till fördjupade studier på masternivå vid Luleå tekniska universitet.
Program på grundnivå: http://www.ltu.se/edu/program/LYaeGA
Vill du fördjupa kunskaperna i dina favoritämnen? Är du intresserad av ungdomar, undervisning, lärande och vill ha ett omväxlande och roligt yrke? Då kanske ämneslärarutbildningen är något för dig.
Program på avancerad nivå: http://www.ltu.se/edu/program/FNUTA
För dig som har en kandidatexamen i Rättsvetenskap, Sociologi eller Statsvetenskap finns här en möjlighet att läsa vidare till en magisterexamen i ditt ämne och samtidigt inrikta dig mot att på olika sätt möta utredningsverksamhet i ditt yrkesliv.
Program på avancerad nivå: http://www.ltu.se/edu/program/KMMGA
Efter en konstnärlig kandidatexamen kan du fördjupa dina kunskaper genom att läsa till en konstnärlig masterexamen.
Program på grundnivå: http://www.ltu.se/edu/program/THDNG
Utvecklingen av komplexa datornätverk kräver specialutbildade nätverkstekniker som kan arbeta med att installera, konfigurera och övervaka nätverk och servrar. Yrkesområdet växer kraftigt och som nätverkstekniker kan du arbeta både i Sverige och internationellt.
Program på grundnivå: http://www.ltu.se/edu/program/KKDGG
Din passion och talang tillsammans med en utbildning i datorgrafik utformad efter de krav som industrin ställer ger dig den kompetens som behövs för att arbeta i en bransch som blandar både konstnärliga och tekniska utmaningar.
Program på grundnivå: http://www.ltu.se/edu/program/TCDAA
Informationsåldern har gjort civilingenjörer inom datateknik till ett eftertraktat yrke. Yrket erbjuder intressanta utmaningar på en internationell arbetsplats. På Civilingenjör Datateknik vid LTU utbildar vi studenter med de praktiska erfarenheter som krävs, tillsammans med en djup teoretisk kunskap.
Program på grundnivå: http://www.ltu.se/edu/program/THBAG
Bygg och anläggningsbranschen har ett stort antal yrken på olika nivåer. Åldersstrukturen inom branschen medför att personalavgångarna är större än antalet utbildningsplatser under de kommande åren.
Program på grundnivå: http://www.ltu.se/edu/program/THSBG
För dig som vill arbeta som konsult, utredare eller tekniker inom infrastruktur, miljö och samhällsplanering. Utbildningen riktar sig mot en yrkesverksamhet inom framförallt konsultbranschen och offentliga myndigheter.
Program på avancerad nivå: http://www.ltu.se/edu/program/FNRVA
Vilka juridiska möjligheter finns för att hantera miljöproblem såsom klimatförändringar, utsläpp, föroreningar, miljögifter eller övergödning av våra vattendrag? Miljörätt är det rättsområde som behandlar dessa frågor och denna utbildning på avancerad nivå ger en unik kompetens inom det miljörättsliga området.
Program på grundnivå: http://www.ltu.se/edu/program/TCIEA
Industriell ekonomi är programmet för dig som är intresserad av teknik, ekonomi och management och vill arbeta med utvecklingsarbete eller planering och ledning i företag och andra organisationer. Civilingenjörer som examinerats under senare år arbetar exempelvis som affärsutvecklare, produktionsledare, produktchef, systemutvecklare, kvalitetsingenjör, logistikchef och företagsledare.
Program på grundnivå: http://www.ltu.se/edu/program/TITTG
Planering och utformning av framtidens trafiknät och infrastruktur är ett spännande arbetsområde. Högskoleingenjör Trafikteknik är utbildningen för dig som vill arbeta med samhälls- och trafikplanering. Inom infrastruktursektorn planeras och genomförs många projekt där ingenjörens kunskaper i kombination med modern teknik är viktiga.
Förberedande program: http://www.ltu.se/edu/program/FCOLB
OBS! Notera att utbildningen är inställd! Collegeutbildningen är ettårig och ger dig behörighet att läsa på universitetet och innehåller 30 hp universitetskurser. Utbildningen ska underlätta övergången till universitetsstudier och sker i samarbete med den kommunala vuxenutbildningen.
Program på avancerad nivå: http://www.ltu.se/edu/program/FNNEA
Både företag och offentliga organisationer ställer allt högre krav på kompetens, inte minst när det gäller konkurrensfrågor och globala miljöfrågor. Vårt magisterprogram i nationalekonomi är perfekt för dig som är intresserad av dessa frågor.
Program på avancerad nivå: http://www.ltu.se/edu/program/FMATA
Masterprogrammet vänder sig till dig med arbetsterapeutexamen som vill fördjupa dina kunskaper i arbetsterapi och är intresserad av att arbeta med kvalitetsutveckling. Utbildningen ger kunskap och kompetens för att kunna leda evidensbaserad verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt. Programmet förbereder för forskarutbildning.
Program på avancerad nivå: http://www.ltu.se/edu/program/FMFOA
Masterutbildningen Fysioterapi inriktning Ortopedisk manuell terapi omfattar under första studieåret (2 års halvtidsstudier på halvfart, 60 hp) en fördjupning i huvudområdet fysioterapi med fokus på funktion och funktionsbegränsningar i rörelseapparaten. Under den senare delen av utbildningen fördjupas kunskaperna ytterligare med inriktning Ortopedisk manuell terapi.
Program på avancerad nivå: http://www.ltu.se/edu/program/TMTTA
Masterprogrammet i Träteknologi är en tvåårig forskningsförberedande påbyggnad på din kandidat eller högskoleingenjörsexamen som även ger industriellt eftertraktade expertkunskaper om materialet trä och dess tillverkningsprocesser. Undervisningen sker på engelska eftersom vi rekryterar internationellt. Antagning av nya studenter görs varje termin, endast 5 studenter antas per termin.
Program på grundnivå: http://www.ltu.se/edu/program/FVRSG
Distansutbildningen till röntgensjuksköterska passar dig som är intresserad av att arbeta med vård av människor och samtidigt tycker om att arbeta med teknik. Utbildningen ger ett varierande och stimulerande arbete med både friska och sjuka människor. I ditt arbete ingår att skapa trygghet och omvårdnad i en alltmer teknisk värld.
Luleå tekniska universitet