Resultat 1-20 av 2431

Program på grundnivå: http://www.ltu.se/edu/program/FVATG
Arbetsterapeuten arbetar med hälsofrågor genom att göra det möjligt för människor att utföra de aktiviteter de vill göra i hemmet, på arbetet, i skolan och på fritiden. Detta görs genom matchning av personens förmåga med uppgifters krav och omgivningens påverkan. Utbildningen vid LTU är den enda i Sverige som erhållit det högsta samlade kvalitets omdömet ”mycket hög kvalitet” av Högskoleverket.
Program på avancerad nivå: http://www.ltu.se/edu/program/FMATA
Masterprogrammet vänder sig till dig med arbetsterapeutexamen som vill fördjupa dina kunskaper i arbetsterapi och är intresserad av att arbeta med kvalitetsutveckling. Utbildningen ger kunskap och kompetens för att kunna leda evidensbaserad verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt. Programmet förbereder för forskarutbildning.
Program på avancerad nivå: http://www.ltu.se/edu/program/TMAHA
Master i Avfallsteknik Behovet av avancerad avfallsteknik är globalt och av växande betydelse i takt med att samhällets materialomsättning utarmar resurser och förorenar biosfären. Masterprogrammet vid LTU fokuserar på att utveckla praktiska färdigheter för att både utvärdera och utveckla lösningar för ett brett spektrum av utmaningar inom avfallshantering.
Förberedande program: http://www.ltu.se/edu/program/TTBIB
Basåret är en utbildning för dig som vill läsa vidare till främst högskoleingenjör men saknar behörighet i matematik, fysik och kemi.
Program på grundnivå: http://www.ltu.se/edu/program/THBBG
Bergteknik är idag en expansiv bransch. Det pågår flera stora projekt både inom bergbyggnadsbranschen och inom gruvindustrin. Prognosen för framtida tillväxt är god. Utbildningen till Bergsskoletekniker omfattar 120 högskolepoäng. Den ger den generella kompetens som efterfrågas för kvalificerade arbeten inom branschen.
Program på grundnivå: http://www.ltu.se/edu/program/THMVG
Utbildningen till Bergsskoletekniker omfattar 120 högskolepoäng. Den ger den generella kompetens som efterfrågas för kvalificerade arbeten i industrin.
Program på grundnivå: http://www.ltu.se/edu/program/TYBRG
Ett säkert, tryggt och fungerande samhälle är nödvändigt för en effektiv och hållbar utveckling. Brandingenjörens arbetsuppgifter spelar en avgörande roll för hur väl detta lyckas speciellt när det oönskade inträffar. Flera olika funktioner i vår omgivning är beroende av varandra och måste fungera. Utbildningen ger kompetens främst inom brandteknik men även riskhantering.
Program på grundnivå: http://www.ltu.se/edu/program/THBAG
Bygg och anläggningsbranschen har ett stort antal yrken på olika nivåer. Åldersstrukturen inom branschen medför att personalavgångarna är större än antalet utbildningsplatser under de kommande åren.
Program på grundnivå: http://www.ltu.se/edu/program/FYCEA
Luleå tekniska universitet är ett av de universitet som har rätten att utfärda civilekonomexamen. Utbildningen är fyraårig och du får möjlighet att prova på olika ekonomiämnen utan att från start låsa dig vid en specifik inriktning eller arbetsmarknad.
Program på grundnivå: http://www.ltu.se/edu/program/TCoePA
Är du intresserad av teknik och naturvetenskap? Funderar du på att bli civilingenjör men känner dig osäker på vilken slags civilingenjör du vill bli? Då är Öppen ingång rätt program för dig!
Program på grundnivå: http://www.ltu.se/edu/program/TCARA
Den svenska byggsektorn behöver personer som kan förstå och formge vackra och tekniskt väl utformade byggnader och stadsmiljöer, som uppfyller människors och omvärldens behov, önskemål och krav. Det finns behov av civilingenjörer med andra och bredare kunskaper än de som traditionella arkitektur- och byggutbildningar erbjuder.
Program på avancerad nivå: http://www.ltu.se/edu/program/TCBTA
Ett säkert, tryggt och fungerande samhälle är nödvändigt för en effektiv och hållbar utveckling. Civilingenjörsutbildningen i Brandteknik är en påbyggnadsutbildning på 90 hp för dem som redan har en Brandingenjörsexamen. Utbildningen ger en ökad kompetens inom brandteknik och beräkning. En civilingenjörsexamen krävs för att gå vidare till en forskarutbildning inom brandteknik.
Program på grundnivå: http://www.ltu.se/edu/program/TCDAA
Informationsåldern har gjort civilingenjörer inom datateknik till ett eftertraktat yrke. Yrket erbjuder intressanta utmaningar på en internationell arbetsplats. På Civilingenjör Datateknik vid LTU utbildar vi studenter med de praktiska erfarenheter som krävs, tillsammans med en djup teoretisk kunskap.
Program på grundnivå: http://www.ltu.se/edu/program/TCHEA
Det här är en utbildning för dig som vill vara med och påverka framtiden. Dagens energianvändning måste förändras. Programmet Hållbar energiteknik ger dig de nödvändiga metoderna och verktygen. Med ändrade konsumtionsmönster, smartare energianvändning och nya tekniklösningar kan dagens situation ändras i positiv riktning.
Program på grundnivå: http://www.ltu.se/edu/program/TCIEA
Industriell ekonomi är programmet för dig som är intresserad av teknik, ekonomi och management och vill arbeta med utvecklingsarbete eller planering och ledning i företag och andra organisationer. Civilingenjörer som examinerats under senare år arbetar exempelvis som affärsutvecklare, produktionsledare, produktchef, systemutvecklare, kvalitetsingenjör, logistikchef och företagsledare.
Program på grundnivå: http://www.ltu.se/edu/program/TCMPA
En av de största utmaningarna vår värld står inför är omställningen till ett hållbart samhälle. Människan kan inte fortsätta förbruka jordens resurser som idag vilket gör att ny mer miljövänlig framställning krävs av de produkter som samhället efterfrågar. Därför behövs ingenjörer med spetskompetens – precis vad du blir på Industriell miljö- och processteknik vid Luleå tekniska universitet.
Program på grundnivå: http://www.ltu.se/edu/program/TCEIA
Vid val av inriktningen Internationell Materialteknik får du en svensk och en fransk civilingenjörsexamen i materialteknik där fyra europeiska universitet garanterar din utbildning. I alla moderna industrier runt om i världen ställer man allt större krav på olika materials egenskaper, antingen det gäller rymd- och flygindustri, medicinska implantat eller livsmedelsförpackningar.
Program på grundnivå: http://www.ltu.se/edu/program/TCMAA
Maskinteknikprogrammet (M) är en utbildning vars bredd gör att våra civilingenjörer återfinns inom många olika yrken och ledande befattningar i både näringsliv och samhälle. Civilingenjören i maskinteknik från Luleå är väl förberedd för kvalificerade arbetsuppgifter med utveckling av produkter och processer för innovativa företag/industrier.
Program på grundnivå: http://www.ltu.se/edu/program/TCMEA
Ny planerad programstart är höstterminen 2014. Vill du arbeta med samspelet mellan människor och teknik för framtidens media? Då är utbildningen till civilingenjör i Medieteknik något för dig! Medieteknikprogrammet blandar studier i teknik och media, där du blir specialiserad på att utveckla framtidens verktyg och tillämpningar för produktion, distribution och konsumtion av media.
Program på grundnivå: http://www.ltu.se/edu/program/TCNRA
Välj inriktning mot Malm & Mineral eller Miljö & Vatten. Fältövningar, studieresor och praktik ingår i utbildningen. Malm & Mineral är den enda civilingenjörsutbildningen i Sverige där du lär dig hur man hittar värdefulla malmer och mineraler. På inriktning Miljö & Vatten får du kunskap om vatten i naturen och samhället, om avfallshantering, och hur miljöproblem uppstår och kan åtgärdas.
Luleå tekniska universitet