Arbetsterapi: Examensarbete, 15 Högskolepoäng

Fakta 2014/15

Det här är katalogen för 2014/15, du kan också gå till 2013/14

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kunskap om arbetsterapins teoretiska och filosofiska grund. Kunskap om olika funktionshinder och kontextuell inverkan på aktivitet och delaktighet. Förmåga att beskriva klienter & deras aktiviteter samt färdigheter i att tillämpa och analysera arbetsterapeutiska medel och metoder. Kunskap i att syntetisera och värdera teorier i ämnet. Kunskap i vetenskapsteori och forskningsmetodik. Arbetsterapi 82.5 hp. Verksamhetsförlagd utbildning 22,5 hp. Anatomi o fysiologi 15 hp Psykologi med inriktning mot arbetsterapi 7,5 hp Vårdpedagogik 7,5 hp Medicinsk vetenskap 15 hp

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningskod

G2E

Urval

Högskolepoäng 1-165 hp


I kursen ska studenten fördjupa sina tidigare kunskaper om ämnet arbetsterapi genom att genomföra ett forskningsinriktat examensarbete.

Målet för kursen är en fördjupning i forskningsprocessens olika delar. I kurseningår även kritisk reflektion och värdering av vetenskapliga studier.

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Vill du veta mer om utbildningens innehåll?
Maria Prellwitz, maria.prellwitz@ltu.se, 0920-49 38 61

Fristående kurstillfällen

Anmälningskod: LTU-32054
Enstaka sökbara platser finns. Kurstillfället ges som del i ett utbildningsprogram.
Sista ansökningsdag: 2014-10-15
Starttermin: Vår 2015
Veckor: v04 2015 - v23 2015
Studietakt: 50%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Distans
Språk: Svenska
Ort: Luleå

 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet