15 Högskolepoäng
Arbetsterapi: Examensarbete
Fortsättningskurs på grundnivå, A0038H
I kursen ska studenten fördjupa sina tidigare kunskaper om ämnet arbetsterapi genom att genomföra ett forskningsinriktat examensarbete.
Läs mer om kursen och ansök
Våren2016Anmälan öppnar 2015-09-15
Våren2015Stängd för anmälan
 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet