7,5 Högskolepoäng

Säkerhet och IT-managment

Fortsättningskurs på avancerad nivå, A7001E

The student gains knowledge to deal with the relationship between Security and IS/IT- Management and business strategies and how to plan for and develop information security policies and programs.

Läs mer om kursen och ansök
Våren2016Anmälan öppnar 2015-09-15
Våren2015Stängd för anmälan

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Kursplan
 

Publicerad: 18 augusti 2014

Luleå tekniska universitet