7,5 Högskolepoäng

Knowledge Management - Informationssäkerhet

Fortsättningskurs på avancerad nivå, A7005N

After the course the students will understand concepts and relations in the field of Knowledge Management, Information Security and Knowledge Security.

Läs mer om kursen och ansök
Hösten2015Öppen för sen anmälan
Hösten2014Stängd för anmälan

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Kursplan
 

Publicerad: 18 december 2013

Luleå tekniska universitet