7,5 Högskolepoäng
Knowledge Management - Informationssäkerhet
Fortsättningskurs på avancerad nivå, A7005N
After the course the students will understand concepts and relations in the field of Knowledge Management, Information Security and Knowledge Security.
Läs mer om kursen och ansök
Hösten2015Anmälan öppnar 2015-03-15
Hösten2014Stängd för anmälan
 

Publicerad: 18 december 2013

Luleå tekniska universitet