7,5 Högskolepoäng

Internetsäkerhet

Fortsättningskurs på avancerad nivå, A7011N

By combining theoretical study with practical projects, the student will gain the capability required for working with computer security, which includes applying common available security tools to detect attacks, analyze, and solve security problems.

Läs mer om kursen och ansök
Hösten2015Öppen för sen anmälan
Hösten2014Stängd för anmälan

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Kursplan
 

Publicerad: 18 augusti 2014

Luleå tekniska universitet