30 Högskolepoäng
Musikpedagogik C
Fortsättningskurs på grundnivå, B0029G
Kursen riktar sig till dig som vill fördjupa kunskaperna inom ämnet musikpedagogik.
 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet