Design för alla - tillgänglighet i utomhusmiljöer, 7,5 Högskolepoäng

Fakta 2012/13

Det här är katalogen för 2012/13, du kan också gå till 2013/14, 2014/15

Behörighet

Grundläggande behörighet

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningskod

G1N

Urval

Betyg och högskoleprov


Design för alla som metod, analysmetoder för tillgänglighet utomhus samt exempel på enkelt avhjälpta hinder redovisas. Funktionsnedsättningar, lagstiftning, förordningar mm behandlas.

Kursen ger en introduktion till vilka tillfälliga eller permanenta hinder som föreligger för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga och hur detta kan minskas och åtgärdas i utomhusmiljön. Funktionsnedsättningar, lagstiftning samt metoder för att analysera problemen och föreslå åtgärder i utomhusmiljön behandlas i kursen. ”Design för alla” som metod samt goda exempel redovisas.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Vill du veta mer om utbildningens innehåll?
Glenn Berggård, glenn.berggard@ltu.se, 0920-49 17 11

Fristående kurstillfällen

Anmälningskod: LTU-35011
Enstaka sökbara platser finns. Kurstillfället ges som del i ett utbildningsprogram.
Sista ansökningsdag: 2012-10-15
Starttermin: Vår 2013
Veckor: v04 2013 - v23 2013
Studietakt: 25%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Normal
Språk: Svenska
Ort: Luleå

 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet