Knowledge Management, 7,5 Högskolepoäng

Fakta 2012/13

Det här är katalogen för 2012/13, du kan också gå till 2013/14, 2014/15

Behörighet

Grundläggande behörighet

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningskod

G1N

Urval

Betyg och högskoleprov


Knowledge Management handlar om hur kunskap skapas, sprids och används i en verksamhet. Alla organisationer och företag behöver personer med kunskaper inom detta område.

Kompetens, kompetensutveckling och kunskap är viktiga för en organisations eller ett företags tillväxt. Ibland anses kompetensen eller kunskapen vara det viktigaste konkurrensmedlet för ett företag. Att ha kunskap om knowledge management är därför av största vikt för de flesta organisationer/företag, både för ledningen och för dem som ägnar sig åt alla former av förändringsarbete.
Kursinnehåll:
• Introduktion till knowledge management
• Begreppen Data – Information – Kunskap –Kompetens – Erfarenhet
• Kunskap betraktad som tyst respektive explicit kunskap samt hur tyst kunskap kan uttryckas, dvs. bli explicit
• Hur kunskap kan spridas, delas och hur ny kunskap kan skapas
• IT:s betydelse för knowledge management
• Kartlägga en organisations kunskapsarbete.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Vill du veta mer om utbildningens innehåll?
Harriet Nilsson, harriet.nilsson@ltu.se, 0920-49 16 86

Fristående kurstillfällen

Anmälningskod: LTU-17195
Sista ansökningsdag: 2012-04-16
Starttermin: Höst 2012
Veckor: v36 2012 - v03 2013
Studietakt: 25%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Internetbaserad distans
Språk: Engelska
Ort: Ortsoberoende
Sammankomster: 0 obligatoriska 0 icke obligatoriska
Genomförande: Teaching is in English and on Internet for distance students or at campus for the students living here. IT support: Learning management system (Fronter), video conference system, e-mail and phone.
Anmälningskod: LTU-17123
Sista ansökningsdag: 2012-01-16
Starttermin: Höst 2012
Veckor: v36 2012 - v03 2013
Studietakt: 25%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Internetbaserad distans
Språk: Engelska
Ort: Ortsoberoende
Sammankomster: 0 obligatoriska 0 icke obligatoriska
Genomförande: Inga obligatoriska träffar på campus. Tillgång till dator samt möjlighet eller behörighet att få program installerade. Bredbandsuppkoppling mot Internet (minst 0,5 Mbps). Tillgång till headset med mikrofon och webbkamera.
Anmälningskod: LTU-37158
Sista ansökningsdag: 2012-10-15
Starttermin: Vår 2013
Veckor: v04 2013 - v23 2013
Studietakt: 25%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Internetbaserad distans
Språk: Engelska
Ort: Ortsoberoende
Sammankomster: 0 obligatoriska 0 icke obligatoriska
Genomförande: Teaching is in English and on Internet for distance students or at campus for the students living here. IT support: Learning management system (Fronter), video conference system, e-mail and phone.
Anmälningskod: LTU-37131
Sista ansökningsdag: 2012-08-15
Starttermin: Vår 2013
Veckor: v04 2013 - v23 2013
Studietakt: 25%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Internetbaserad distans
Språk: Engelska
Ort: Ortsoberoende
Sammankomster: 0 obligatoriska 0 icke obligatoriska
Genomförande: Inga obligatoriska träffar på campus. Tillgång till dator samt möjlighet eller behörighet att få program installerade. Bredbandsuppkoppling mot Internet (minst 0,5 Mbps). Tillgång till headset med mikrofon och webbkamera.

 

Publicerad: 17 mars 2011

Luleå tekniska universitet