Databaser II, 7,5 Högskolepoäng

Fakta 2011/12

Det här är katalogen för 2011/12, du kan också gå till 2013/14, 2014/15

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande programmering samt grundläggande kunskaper om SQL och relationsdatabaser, t ex D0004N Databaser I.

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningskod

G1F

Urval

Högskolepoäng 1-165 hp


Kursens syfte är att ge kunskaper om databaser med ett verksamhetsfokus. Roller som databasadministratör, dataadministratör och applikationsutvecklare är centrala i kursen.

Du får lära dig hur man anpassar databasmiljön utifrån olika problem eller förutsättningar. Vidare ges fördjupade kunskaper i hur datamodeller anpassas till fysisk implementering mot en specifik databasmiljö. Teorier som kursen behandlar är transaktionshantering, recovery, data warehouse, objektorienterade databaser, samt problem i databassammanhang. Du arbetar med program- gränssnittet ODBC och ESQL i praktiska moment.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Vill du veta mer om utbildningens innehåll?
Ingemar Andersson, ingemar.andersson@ltu.se, 0920-49 13 97
Harriet Nilsson, harriet.nilsson@ltu.se, 0920-49 16 86

Fristående kurstillfällen

Anmälningskod: LTU-37017
Sista ansökningsdag: 2011-10-17
Starttermin: Vår 2012
Veckor: v03 2012 - v12 2012
Studietakt: 50%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Internetbaserad distans
Språk: Svenska
Ort: Luleå
Genomförande: Undervisningen är till stor del nätbaserad men består även av fysiska eller nätbaserade sammankomster. Du som läser på distans kommunicerar med kurskamrater och lärare via e-post och en nätbaserad lärplattform.

 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet