Objektorienterad analys och design, 7,5 Högskolepoäng

Fakta 2014/15

Det här är katalogen för 2014/15, du kan också gå till 2013/14

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande kunskaper i systemutveckling, t ex D0020N Utveckling av informationssystem

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningskod

G1F

Urval

Högskolepoäng 1-165 hp


Kursen behandlar objektorienterad systemutveckling med betoning på krav, analys och design. I detta ingår bl a objektorienterat synsätt och UML.

Genom teoretiska studier av objektorienterade begrepp, modelleringstekniker, metoder etc kommer du att lära dig det objektorienterade synsättet och UML (Unified Modeling Language). UML är ett objektorienterat generellt språk för modellering av alla typer av system. Språket används främst vid konstruktion av programvaror men är även användbart inom andra områden som exempelvis modellering av affärsprocesser. Du lär dsig också hur man arbetar i objektorienterade systemutvecklingsprojekt. Kunskaperna tillämpas i ett praktiskt projekt med fokus på krav, analys och design.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Vill du veta mer om utbildningens innehåll?
Lars Furberg, lars.furberg@ltu.se, 0920-49 17 30
Harriet Nilsson, harriet.nilsson@ltu.se, 0920-49 16 86

Fristående kurstillfällen

Anmälningskod: LTU-37270
Enstaka sökbara platser finns. Kurstillfället ges som del i ett utbildningsprogram.
Sista ansökningsdag: 2014-10-15
Starttermin: Vår 2015
Veckor: v04 2015 - v13 2015
Studietakt: 50%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Normal
Språk: Svenska
Ort: Luleå
Genomförande: Undervisningen är till stor del nätbaserad men består även av fysiska eller nätbaserade sammankomster. Du som läser på distans kommunicerar med kurskamrater och lärare via e-post och en nätbaserad lärplattform.

 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet