7,5 Högskolepoäng
Objektorienterad analys och design
Fortsättningskurs på grundnivå, D0006N
Kursen behandlar objektorienterad systemutveckling med betoning på krav, analys och design. I detta ingår bl a objektorienterat synsätt och UML.
Läs mer om kursen och ansök
Våren2016Anmälan öppnar 2015-09-15
Våren2015Stängd för anmälan
 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet