7,5 Högskolepoäng

Objektorienterad analys och design

Fortsättningskurs på grundnivå, D0006N

Kursen behandlar objektorienterad systemutveckling med betoning på krav, analys och design. I detta ingår bl a objektorienterat synsätt och UML.

Läs mer om kursen och ansök
Våren2016Anmälan öppnar 2015-09-15
Våren2015Stängd för anmälan

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Kursplan
 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet