7,5 Högskolepoäng

Datornätverk

Nybörjarkurs på grundnivå, D0007E

Kursen ger studenten grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i datornätverk och vanligt förekommande protokoll på alla nivåer i nätverksprotokollstacken. Den praktiska delen fokuserar på IP lagret och router konfigurering.

Läs mer om kursen och ansök
Hösten2015
Hösten2014

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Kursplan
 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet