Databasteknik, 7,5 Högskolepoäng

Fakta 2014/15

Det här är katalogen för 2014/15, du kan också gå till 2013/14

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kurser om minst 60 hp på grundnivå, varav följande kunskaper/kurser ingår: grundläggande kunskaper i objektorienterad programmering (tex D0010E, algoritmer och datastrukturer (tex D0012E eller D0041D)

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningskod

G2F

Urval

Högskolepoäng 1-165 hp


Del av kursplanen visas här. Komplett kursplan kan väljas i menyn till vänster.
Mål/Förväntat studieresultat
Kursen behandlar teoretiska och praktiska kunskaper om principer och metoder för modellering, lagring och hämtning av information i databaser och system för distribuerad datalagring.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

•    visa kunskap om beprövade metoder och teorier för databasdesign
•    visa förmåga att kritiskt och kreativt modellera, formulera, och implementera en databas med olika metoder för datamodellering och databasdesign
•    visa förmåga att använda frågespråk för att formulera frågor

•    visa fördjupade kunskaper inom databassystem och deras interna uppbyggnad för att stödja olika definierade datakriterier, många samtidiga användare och hög prestanda.
•    visa förmåga att utvärdera och analysera för- och nackdelar med olika typer av databassystem såsom relationsdatabaser, nyckel/värde-datalager, dokumentdatabaser, kartdatabaser.

•    visa förmåga att utveckla en enkel webb-baserad applikation som bygger på en databas för lagring av data
•    visa förmåga att bedöma vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter kring utveckling av databassystem

Genomförande

Undervisningen består huvudsakligen av föreläsningar och laborationer. Under tiden kursen ges kan det förekomma moment som ger bonuspoäng på den tentamen som följer direkt efter kursen.


Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Vill du veta mer om utbildningens innehåll?
Olov Schelén, olov.schelen@ltu.se, 0920-49 22 37

Fristående kurstillfällen

Anmälningskod: LTU-27103
Enstaka sökbara platser finns. Kurstillfället ges som del i ett utbildningsprogram.
Sista ansökningsdag: 2014-04-16

Öppen för sen ansökan
Starttermin: Höst 2014
Veckor: v45 2014 - v03 2015
Studietakt: 50%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Normal
Språk: Svenska
Ort: Luleå

 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet