KURSPLAN

7,5 Högskolepoäng
SkissArk II
Architectural Sketching II
Fortsättningskurs på grundnivå, D0022A
Gäller för perioden
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Stig Karlsson 2012-03-06

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2013-11-08

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Industriell design
Ämnesgrupp (SCB)
Övriga tekniska ämnen

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande kunskaper i perspektivteckning motsvarande Konstnärlig träning, D00011A(SkissArk) eller motsvarande. Kursen förutsätter att studenten kan teckna 1-, 2- och 3-punktsperspektiv. Kan inte ingå i examen tillsammans med D0001A Konstnärlig träning II


Urval

Högskolepoäng 1-165 hpMål/Förväntat studieresultat
Efter kursen ska studenter på fri hand kunna skissa och visualisera idéer och koncept. Studenten ska också kunna färgsätta och ljussätta med olika tekniker. Studenten ska kunna hantera sina handtecknade skisser i ett bildbehandlingsprogram.


Kursinnehåll
Träning i teckning av byggda miljöer i korrekta perspektiv.
Träning i färgsättning, skuggning och ljus
Träning i att med teckningar analysera en miljö.
Träning i att skapa collage innehållande människor, miljöer och detaljstudier
Träning i att använda markers, akvarell samt färgpennor.
Träning i att sammanställa handtecknade bilder i lämpligt bildbehandlingsprogram


Genomförande
Kursen genomförs med individuella praktiska övningar och uppgifter med handledning under lektionstid. Studenterna förväntas utföra en större del av arbetet utanför lektionstid.


Examination
Kursen ges med graderade betyg. Uppgifterna presenteras på seminarier där studenterna genom att ge och ta kritik lär sig att föra en dialog och lära sig av övriga kursdeltagare.  Uppgifter betygsätts i förhållande till hur väl studenten tillgodogjort sig  uppgifternas innehåll och hur detta presenterats.
Betyg U 3 4 5


Övrigt
Material införskaffas till kursen enligt materiallista

Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första fem dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.


Examinator
Bengt Holmquist - Universitetsadjunkt

Litteratur. Gäller från Vår 2014 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Perspective Without pain, Metzger Phil
Personligt material enligt materiallista.
Utdelat material I kursen
Rekommenderad litteratur:
Architectural Drawing, A Visual Compendium of Types and methods”, Yee Rendow

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Obligatoriska inlämningsuppgifter7.5G U 3 4 5

Studiehandledning
Studiehandledning finns i Fronter två veckor före kursstart. Du som är ny student vid LTU hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid LTU hittar info om kursstart via schema på studentwebben alt via kursrummet i Fronter.

Luleå tekniska universitet