Todd_Booth_croop.jpg
Todd Booth, Forskningsingenjör vid LTU i Skellefteå

Todd Booth - Årets lärare 2011

Luleå Studentkår delar varje år ut ett pris för berömliga lärargärningar, stort engagemang för studenter samt för god pedagogisk skicklighet.

Priset för Årets Lärare 2011 tilldelas Todd Booth – Forskningsingenjör vid Institutionen för system- och rymdteknik och stationerad vid LTUs campus i Skellefteå.

Todd Both har augusti 2010 - mars 2011 undervisat i kurserna; Data Communications, Internet Security, Safe E-Services och
Safety II.

Nomineringstexten

 

Todd är en lärare med vilja att alltid finnas tillgänglig för sina studenter, vare sig de studerar på distans eller reguljärt. Under sina föreläsningar bjuder han på sig själv med glimten i ögat och har en fantastisk förmåga att inspirera sina studenter.
Han är en ytterst engagerad lärare som stimulerar eleverna till att våga ge sitt yttersta. Allt detta visar på en enorm glädje och en stor vilja att förmedla sin kunskap.

Han lägger ned tid och själ på sina studenter. Han är engagerad, flexibel och lyssnar på vad studenterna har att säga men är samtidigt inte rädd att ställa krav på dem.
Hans vision om att ge studenterna "super service" och se till att hans kurser är de bästa de läser under sin studietid gör honom till en värdig vinnare av Årets lärare 2011.

 

Under hösten 2011 undervisar Todd Booth i två kurser

 

Båda kurserna är distanskurser och ges på engelska.

Sen ansökan på www.studera.nu

Informationssäkerhet, 7,5 hp

[http://www.ltu.se/edu/course/A00/A0004N]

Internetsäkerhet, 7,5 hp

[http://www.ltu.se/edu/course/A70/A7011N]

Sidansvarig och kontakt: Linda Alfredsson

Publicerad: 16 maj 2011

Luleå tekniska universitet