Enterprise Architecture och SOA, 15 Högskolepoäng

Fakta 2011/12

Det här är katalogen för 2011/12, du kan också gå till 2013/14, 2014/15

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kursen förutsätter grundläggande kunskaper i databaser, systemutveckling och programmering, 60 hp, t ex. D0005N Databaser II, D0006N Objektorienterad analys och design och D0007N Objektorienterad programutveckling.

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningskod

G2F

Urval

Högskolepoäng 1-165 hp


Du lär dig utveckla verksamhetens processer, informationsflöden och informationssystem med ett tjänsteorienterat angreppssätt som svarar mot organisationens affärsmål och användarnas behov.

Du ska förstå hur man identifierar, stödjer, samordnar och utvecklar verksamhetens processer, informationsflöden och stödjande IT-system för att säkerställa att de svarar mot organisationens övergripande mål och vision. Detta ställer krav på utvecklarens kunskaper om verksamhetens utgångsläge, en övergripande verksamhetsarkitektur (EA) som omfattar affärsmål, aktörer och användare, processer, informationssystem och IT-plattform för att kunna utforma en integrerad tjänsteorienterad IT-arkitektur baserat på Web Services till en processorienterad verksamhet som snabbt kan anpassas mot förändringar i sin omgivning.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Vill du veta mer om utbildningens innehåll?
Ingemar Andersson, ingemar.andersson@ltu.se, 0920-49 13 97
Svante Edzen, svante.edzen@ltu.se, 0920-49 12 48

Fristående kurstillfällen

Anmälningskod: LTU-17019
Sista ansökningsdag: 2011-04-15
Starttermin: Höst 2011
Veckor: v35 2011 - v02 2012
Studietakt: 50%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Internetbaserad distans
Språk: Svenska
Ort: Ortsoberoende
Sammankomster: 0 obligatoriska 0 icke obligatoriska
Genomförande: Undervisningen är till stor del nätbaserad men består även av fysiska eller nätbaserade sammankomster. Du som läser på distans kommunicerar med kurskamrater och lärare via e-post och en nätbaserad lärplattform.

 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet