Bergmaskinteknik, 7,5 Högskolepoäng

Fakta 2011/12

Det här är katalogen för 2011/12, du kan också gå till 2013/14, 2014/15

Behörighet

Grundläggande behörighet. ABT067 (Rock Engineering) eller ABT049 (Bergbyggnadsteknik I) eller annan motsvarande kurs.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningskod

A1N

Urval

Högskolepoäng 20-285 hp


Del av kursplanen visas här. Komplett kursplan kan väljas i menyn till vänster.
Mål/Förväntat studieresultat
Målet med kursen är att lära sig om och förstå olika typer, fabrikat och funktioner hos såväl traditionella som moderna, komplexa bergmaskiner. Vidare skall man få kunskap om hur, och vilken typ av maskiner som skall väljas för olika typer av gruvor och andra typer av berganläggningar. Efter kursen skall du kunna hantera och första följande frågor och områden:

- Funktionen hos olika typer av bergborrning
- Olika typer och tillverkare av bergborriggar
- Utrustning för lastning i underjords- och ovanjordsgruvor
- Utrustning för transport för olika typer av produktionsanläggningar
- Optimera val och antal av maskiner för olika typer av gruv- berganläggningar
- Förstå och genomföra cykeltidsberäkningar

Genomförande
Kursen baseras på lektioner och projektuppgifter

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Vill du veta mer om utbildningens innehåll?
Behzad Ghodrati, behzad.ghodrati@ltu.se, 0920-49 14 56

Fristående kurstillfällen

Anmälningskod: LTU-45230
Enstaka sökbara platser finns. Kurstillfället ges som del i ett utbildningsprogram.
Sista ansökningsdag: 2011-10-17
Starttermin: Vår 2012
Veckor: v13 2012 - v22 2012
Studietakt: 50%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Normal
Språk: Engelska
Ort: Luleå

 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet