Kompilatorteknik, 7,5 Högskolepoäng

Fakta 2011/12

Det här är katalogen för 2011/12, du kan också gå till 2014/15

Behörighet

Kurser om minst 90 hp på grundnivå varav följande kunskaper/kurser ingår. Goda kunskaper i imperativ programmering (D0009E) samt objekt-orienterade programmering och design (D0010E). Funktioner och relationer, mängdlära, tillståndsautomater (M0009M). Sökning och sortering, vanligt förkommande datastrukturer som köer, stackar, listor, träd och grafer (D0012E). Stackbaserad assemblerprogrammering (D0013E).

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningskod

A1N

Urval

Högskolepoäng 20-285 hp


Del av kursplanen visas här. Komplett kursplan kan väljas i menyn till vänster.
Mål/Förväntat studieresultat

Studenten ska kunna

  • beskriva kompilering av ett högnivåspråk till exekverbar maskinkod som en översättningsprocess i flera steg
  • implementera en kompilator för ett icke trivialt språk
  • behärska några vanliga teoretiska såväl som praktiska verktyg för kompilatorkonstruktion
  • ge exempel på samspelet mellan språkdesign och implementationsteknik för moderna högnivåspråk

Genomförande
Undervisningen består av föreläsningar, lektioner och laborationer. Laborationerna redovisas skriftligt eller muntligt och kan vara försedda med sista inlämningsdag. Under tiden kursen ges kan det också förekomma hemuppgifter som ger bonuspoäng på den tentamen som följer direkt efter kursen.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Vill du veta mer om utbildningens innehåll?
Per Lindgren, per.lindgren@ltu.se, 0920-49 10 92

Fristående kurstillfällen

Anmälningskod: LTU-37998
Enstaka sökbara platser finns. Kurstillfället ges som del i ett utbildningsprogram.
Sista ansökningsdag: 2011-10-17
Starttermin: Vår 2012
Veckor: v03 2012 - v12 2012
Studietakt: 50%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Normal
Språk: Engelska
Ort: Luleå

 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet