30 Högskolepoäng
Engelska B
Fortsättningskurs på grundnivå, E0012S
Muntlig och skriftlig produktion. Lingvistik med språkhistoria. Litteratur. Kultur, film och översättning
Läs mer om kursen och ansök
Våren2015Öppen för sen anmälan
Hösten2014Stängd för anmälan
Våren2014Stängd för anmälan
 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet