30 Högskolepoäng
Engelska B
Fortsättningskurs på grundnivå, E0012S
Muntlig och skriftlig produktion. Lingvistik med språkhistoria. Litteratur. Kultur, film och översättning
Läs mer om kursen och ansök
Våren2016Anmälan öppnar 2015-09-15
Hösten2015Anmälan öppnar 2015-03-15
Våren2015Stängd för anmälan
Hösten2014Stängd för anmälan
 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet