30 Högskolepoäng
Engelska B
Fortsättningskurs på grundnivå, E0012S
Muntlig och skriftlig produktion. Lingvistik med språkhistoria. Litteratur. Kultur, film och översättning
Läs mer om kursen och ansök
Våren2015Anmälan öppnar 2014-09-15
Hösten2014Stängd för anmälan
Våren2014Stängd för anmälan
Hösten2013Stängd för anmälan
 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet