Engelska A, Modern engelsk litteratur, 7,5 Högskolepoäng

Fakta 2012/13

Behörighet

Grundläggande behörighet + Engelska 6 (områdesbehörighet A2). Eller: Engelska B (områdesbehörighet 2)

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningskod

G1N

Urval

Betyg och högskoleprov


Kursen utgör en delkurs i Engelska A, 30hp.
Modern litteratur från engelskspråkiga länder, ex One Flew over the Cuckoo`s Nest.

Kursen utgör en delkurs i Engelska A, 30hp. Här läses modern litteratur från engelskspråkiga länder. Genom en analys av olika teman i litteraturen skaffar sig studenten en bild av vad som är engelsk litteratur idag. Romaner som One Flew over the Cuckoo´s Nest och Angela´s Ashes. Inlämning av skriftliga arbeten enligt ett av läraren angivet schema.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande


Fristående kurstillfällen

Anmälningskod: LTU-33473
Sista ansökningsdag: 2012-10-15
Starttermin: Vår 2013
Veckor: v04 2013 - v23 2013
Studietakt: 25%
Studietid: Ingen undervisning
Undervisningsform: Internetbaserad distans
Språk: Engelska
Ort: Ortsoberoende
Sammankomster: 0 obligatoriska 0 icke obligatoriska

 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet