30 Högskolepoäng
Fritidsvetenskap 2
Fortsättningskurs på grundnivå, F0007P
Denna kurs erbjuder fördjupad kunskap om aspekter av det fritidsvetenskapliga området.
 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet