Filosofiska frågor i vardag och vetenskap, 7,5 Högskolepoäng

Fakta 2014/15

Det här är katalogen för 2014/15, du kan också gå till 2013/14

Behörighet

Grundläggande behörighet

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningskod

G1N

Urval

Betyg och högskoleprov


Kursen ger en introduktion till filosofiska frågor som dyker upp både i vardagliga och vetenskapliga sammanhang.

Exempel på sådana frågor är: har vi människor fri vilja? Vilka är kunskapens ursprung och gränser? Hur förhåller sig medvetandet till kroppen? Har livet en mening och vilken är i så fall den? Vad innebär det faktum att vi är dödliga varelser och att vi, till skillnad från vad djuren verkar vara, är medvetna om detta för vårt sätt att förhålla oss till oss själva och andra? De svar vi ger på dessa frågor är i hög grad beroende av vilka filosofiska antaganden vi gör.


Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Vill du veta mer om utbildningens innehåll?
Anders Odenstedt, anders.odenstedt@ltu.se, 0920-49 15 16

Fristående kurstillfällen

Anmälningskod: LTU-13493
Sista ansökningsdag: 2014-04-16

Öppen för sen ansökan
Starttermin: Höst 2014
Veckor: v36 2014 - v44 2014
Studietakt: 50%
Studietid: Blandade tider
Undervisningsform: Internetbaserad distans
Språk: Svenska
Ort: Ortsoberoende
Sammankomster: 0 obligatoriska
Genomförande: Kursen ges i sin helhet på distans som internetkurs. Undervisningen sker i form av nätbaserade föreläsningar. Därtill kommer nätbaserade diskussioner och övningar. Inga träffar i Luleå äger rum.

 

Publicerad: 7 november 2013

Uppdaterad: 29 januari 2014

Luleå tekniska universitet