7,5 Högskolepoäng

Filosofiska frågor i vardag och vetenskap

Nybörjarkurs på grundnivå, F0028S
Kursen är nedlagd. Sista termin: Hösten 2015

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Kursplan
 

Publicerad: 7 november 2013

Uppdaterad: 29 januari 2014