Historia A, Revolutionernas tidevarv: Världen efter 1700, 7,5 Högskolepoäng

Fakta 2014/15

Det här är katalogen för 2014/15, du kan också gå till 2013/14

Behörighet

Grundläggande behörighet

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningskod

G1N

Urval

Betyg och högskoleprov


Den globala historien från 1700-talet har i mycket hög grad präglats av revolution och krig, men även grunden för den globaliserade värld vi lever i idag. Efter denna kurs kan du redogöra för de grundläggande dragen i denna utveckling.

Kursen ger en översikt över den globala historien från 1700-talets revolutioner till 1900-talets världskrig och efterföljande världspolitiska omdaningar. Efter kursen skall de studerande kunna identifiera och förklara bl.a.;

• De fyra revolutionerna: den vetenskapliga, den andliga (upplysningen), den industriella och den amerikanska.
• Nationalismen och dess betydelse för utvecklingen i Europa, Asien, Afrika och Amerika.
• Franska revolutionen och Napoleonkrigen.
• Kolonialväldenas och den moderna imperialismens framväxt.
• De båda världskrigen.
• Mellankrigstiden.
• Det kalla krigets utbrott och utvecklingen fram till vår tid.


Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Vill du veta mer om utbildningens innehåll?
Josefin Rönnbäck, josefin.ronnback@ltu.se, 0920-49 14 06

Fristående kurstillfällen

Anmälningskod: LTU-20022
Sista ansökningsdag: 2014-04-16

Öppen för sen ansökan
Starttermin: Höst 2014
Veckor: v45 2014 - v03 2015
Studietakt: 50%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Internetbaserad distans
Språk: Svenska
Ort: Ortsoberoende
Sammankomster: 0 obligatoriska
Genomförande: Specialgjorda föreläsningar och studiehandledning via nätet. Examination sker löpande samt med skriftlig tentamen slutet av kursen.

 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet