Medling, 15 Högskolepoäng

Fakta 2012/13

Det här är katalogen för 2012/13, du kan också gå till 2013/14, 2014/15

Behörighet

Grundläggande behörighet

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningskod

G1N

Urval

Betyg och högskoleprov


Kursen avser att ge insikter i medlingens teori och praktik.

Kursen avser att ge insikter i medlingens teori och praktik samt att visa hur medlingsprocessens dynamik kan vara ett alternativ till annan problem- och konfliktlösning. Rollspel utgör ett viktigt inslag i samtliga kursmoment.

Kursen riktar sig till såväl studenter som praktiker med erfarenhet t ex från rättstillämpning, samhällsbyggnadsfrågor och socialtjänst och i synnerhet till dem som tidigare läst Förhandlingar i teori och praktik.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Vill du veta mer om utbildningens innehåll?
Jan Norman, jan.norman@ltu.se, 0920-49 16 95

Fristående kurstillfällen

Anmälningskod: LTU-10056
Sista ansökningsdag: 2012-04-16
Starttermin: Höst 2012
Veckor: v36 2012 - v03 2013
Studietakt: 50%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Normal
Språk: Svenska
Ort: Luleå
Genomförande: 5 sammankomster om vardera två dagar, jämt fördelade från september till januari. Kursen är upplevelsebaserad och består av föreläsningar varvade med övningar och medlingsspel. Fokus ligger på att förvärva/förkovra färdigheter i praktisk medling.
Anmälningskod: LTU-40426
Sista ansökningsdag: 2012-10-15
Starttermin: Vår 2013
Veckor: v14 2013 - v23 2013
Studietakt: 100%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Normal
Språk: Svenska
Ort: Luleå
Genomförande: Undervisningen består av lektioner, seminarieövningar samt medlingsspel. Deltagande i seminarieövningar och medlingsspel är obligatoriskt. Läskunskaper i engelska är en förutsättning då delar av materialet är skrivet på detta språk.

 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet