15 Högskolepoäng

Examensarbete rättsvetenskap, magister, inriktning miljörätt

Fortsättningskurs på avancerad nivå, J7008N

Vilka juridiska möjligheter finns för att hantera miljöproblem såsom klimatförändringar, utsläpp, föroreningar, miljögifter eller övergödning av våra vattendrag?

Läs mer om kursen och ansök
Våren2016
Våren2015

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Kursplan
 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet