Examensarbete rättsvetenskap, magister, inriktning miljörätt, 15 Högskolepoäng

Fakta 2011/12

Behörighet

Kandidatexamen om 180 högskolepoäng i Rättsvetenskap/Juridik. Kurserna Rätten och samhället (J7002N), Avancerad miljörätt (J7001N) eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningskod

A1E

Urval

Högskolepoäng 20-285 hp


Vilka juridiska möjligheter finns för att hantera miljöproblem såsom klimatförändringar, utsläpp, föroreningar, miljögifter eller övergödning av våra vattendrag?

Kursens mål är att utveckla den studerandes förmåga att fritt och självständigt genomföra ett större uppsatsarbete i miljörätt. Genom att skriva examensarbete i Miljörätt ges du möjlighet att beskriva och analysera vilka olika juridiska möjligheter som finns att komma till rätta med miljöproblematiken.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Vill du veta mer om utbildningens innehåll?
Maria Pettersson, maria.pettersson@ltu.se, 0920-49 21 95

Fristående kurstillfällen

Anmälningskod: LTU-40014
Enstaka sökbara platser finns. Kurstillfället ges som del i ett utbildningsprogram.
Sista ansökningsdag: 2011-10-17
Starttermin: Vår 2012
Veckor: v13 2012 - v22 2012
Studietakt: 100%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Normal
Språk: Svenska
Ort: Luleå

 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet