7,5 Högskolepoäng

Fysikalisk kemi

Fortsättningskurs på grundnivå, K0010K

Kursen omfattar kvantfysikaliska fenomenen, kemisk termodynamik och elektrokemisk jämvikt, reaktioners ordning, reaktionsmekanismer och aktiveringsenergi. Teorin tillämpas vid räkneövningar och laborationer.

Läs mer om kursen och ansök
Hösten2015Öppen för sen anmälan
Hösten2014Stängd för anmälan

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Kursplan
 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet