7,5 Högskolepoäng
Fysikalisk kemi
Fortsättningskurs på grundnivå, K0010K
Kursen omfattar kvantfysikaliska fenomenen, kemisk termodynamik och elektrokemisk jämvikt, reaktioners ordning, reaktionsmekanismer och aktiveringsenergi. Teorin tillämpas vid räkneövningar och laborationer.
Läs mer om kursen och ansök
Hösten2015Anmälan öppnar 2015-03-15
Hösten2014Stängd för anmälan
 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet