30 Högskolepoäng
Kultur, estetik och lärande
Nybörjarkurs på grundnivå, K0011S
De estetiska uttrycksformernas betydelse för lärandet ur både ett praktiskt erfarenhetsmässigt och ett vetenskapligt perspektiv. Utveckling av din praktiska erfarenhet av att arbeta med bild, drama, musik, slöjd, dans och IKT som estetiska uttryck och som kommunikationsmedel.
 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet