7,5 Högskolepoäng
Kemiska principer
Nybörjarkurs på grundnivå, K0016K
Grundkurs i kemi som behandlar: Kemiska grundbegrepp, stökiometri, atomens uppbyggnad, den globala värmebalansen, kemisk bindning, termodynamik, jämvikter, elektrokemi Kopplingar till miljö-, material- och processfrågor behandlas i de olika avsnitten. Laboration med miljöanknytning.
Läs mer om kursen och ansök
Våren2016Anmälan öppnar 2015-09-15
Hösten2015Anmälan öppnar 2015-03-15
Våren2015Öppen för sen anmälan
Hösten2014Stängd för anmälan
 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet