7,5 Högskolepoäng

Kemiska principer

Nybörjarkurs på grundnivå, K0016K

Grundkurs i kemi som behandlar: Kemiska grundbegrepp, stökiometri, atomens uppbyggnad, den globala värmebalansen, kemisk bindning, termodynamik, jämvikter, elektrokemi Kopplingar till miljö-, material- och processfrågor behandlas i de olika avsnitten. Laboration med miljöanknytning.

Läs mer om kursen och ansök
Våren2016Anmälan öppnar 2015-09-15
Hösten2015Öppen för sen anmälan
Våren2015Stängd för anmälan
Hösten2014Stängd för anmälan

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Kursplan
 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet