15 Högskolepoäng
Leken som lärande och meningsskapande
Fortsättningskurs på grundnivå, L0025P
Olika perspektiv och teorier på lek och lärande.
 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet