Uppskattande förhållningssätt: lärande, etik och hälsa, 7,5 Högskolepoäng

Fakta 2014/15

Det här är katalogen för 2014/15, du kan också gå till 2013/14

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Förskollärar-, fritidspedagog- eller lärarexamen eller motsvarande.

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningskod

G2F

Urval

Högskolepoäng 1-165 hp


Kursen vänder sig till dig som arbetar inom förskola, grundskola och gymnasieskola som vill utveckla ett uppskattande förhållningssätt.

Kursen vänder sig till dig som arbetar inom förskola, grundskola och gymnasieskola som vill utveckla ett uppskattande förhållningssätt. Ett sådant perspektiv tar sin utgångspunkt det som fungerar i en organisation och syftar till att förbättra kvaliteten i barns och ungas lärande och välbefinnande.

Deltagarna kommer att bearbeta olika reflektionsverktyg för att kunna nå fördjupad medvetenhet om de grundläggande delarna i ett uppskattande förhållningssätt: lärande, etik och hälsa och deras inbördes relation. Du får möjlighet att diskutera din lärarroll i förhållande till lärandeteorier, hälsoteorier och aktuella styr- och policydokument för förskola och skola.

 


Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Vill du veta mer om utbildningens innehåll?
Ulrika Bergmark, ulrika.bergmark@ltu.se, 0920-49 10 36

Fristående kurstillfällen

Anmälningskod: Kurstillfället inställt.
Starttermin: Höst 2014
Veckor: v36 2014 - v03 2015
Studietakt: 25%
Studietid: Blandade tider
Undervisningsform: Internetbaserad distans
Språk: Svenska
Ort: Ortsoberoende
Sammankomster: 6 obligatoriska 0 icke obligatoriska
Genomförande: Bredbandsuppkopling, headset, mikrofon och webbkamera krävs eftersom undervisningen sker via en digital lärplattform. Sex obligatoriska webbaserade lektioner, om önskemål finns kan du istället välja att delta i dem vid fysiska träffar i Luleå.

 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet