7,5 Högskolepoäng
Tillämpad matematik
Fortsättningskurs på grundnivå, M0020M
Kursens mål är att ge en överblick och introduktion till några intressanta områden inom Tillämpad matematik.
 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet