7,5 Högskolepoäng

Tillämpad matematik

Fortsättningskurs på grundnivå, M0020M

Kursens mål är att ge en överblick och introduktion till några intressanta områden inom Tillämpad matematik.

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Kursplan
 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet