7,5 Högskolepoäng

Webbdesign - FLASH

Nybörjarkurs på grundnivå, M0034F
Kursen är nedlagd. Sista termin: Hösten 2013

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Kursplan
 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet