15 Högskolepoäng

Diabetes/Patientutbildning/ Vårdpedagogik

Fortsättningskurs på grundnivå, M0061H

Kursen riktar sig till dig som vill fördjupa kunskaperna om Diabetes/Patientutbildning/Vård pedagogik. Tillämpning av patientutbildning i grupp och behandlingsstrategi för barn och vuxna.

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Kursplan
 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet