15 Högskolepoäng
Diabetes/Patientutbildning/ Vårdpedagogik
Fortsättningskurs på grundnivå, M0061H
Kursen riktar sig till dig som vill fördjupa kunskaperna om Diabetes/Patientutbildning/Vård pedagogik. Tillämpning av patientutbildning i grupp och behandlingsstrategi för barn och vuxna.
 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet