Diabetes/Patientutbildning/ Vårdpedagogik, 15 Högskolepoäng

Fakta 2012/13

Det här är katalogen för 2012/13, du kan också gå till 2013/14

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Examen från sjuksköterske-, sjukgymnast-, arbetsterapeututbildning eller annan jämförbar medellång vårdutbildning

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningskod

G2F

Urval

Högskolepoäng 1-165 hp


Kursen riktar sig till dig som vill fördjupa kunskaperna om Diabetes/Patientutbildning/Vård pedagogik. Tillämpning av patientutbildning i grupp och behandlingsstrategi för barn och vuxna.

Kursen riktar sig till sjuksöterskor som vill fördjupa kunskaperna om diabetes/Patientutbildning/ Vårdpedagogik. Tillämpning av patienutbildning i grupp och behandlingsstrategi för barn och vuxna, i nuet och inför framtiden, med utgångspunkt i evidens och aktuell forskning.


Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap


Fristående kurstillfällen

Anmälningskod: LTU-22883
Sista ansökningsdag: 2012-04-16
Starttermin: Höst 2012
Veckor: v45 2012 - v13 2013
Studietakt: 50%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Internetbaserad distans
Språk: Svenska
Ort: Ortsoberoende
Sammankomster: 0 obligatoriska 18 icke obligatoriska

 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet