30 Högskolepoäng

Matematik D

Fortsättningskurs på avancerad nivå, M7014M

Matematikkursen ger en grund för vidare studier i matematik, ämnen där kunskaper i matematik används och lärarutbildning.

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Kursplan
 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet