Matematik D, 30 Högskolepoäng

Fakta 2011/12

Det här är katalogen för 2011/12, du kan också gå till 2013/14

Behörighet

Matematik C 30 hp (M0034M) eller motsvarande kunskaper

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningskod

A1N

Urval

Högskolepoäng 20-285 hp


Matematikkursen ger en grund för vidare studier i matematik, ämnen där kunskaper i matematik används och lärarutbildning.

Kursen består av en seminariedel om matematikens historia, en kursdel och en D-uppsatsdel. Kurser: Geometri, Datoralgebra med Maple, Integrationsteori, Partiella differentialekvationer, Distributionsteori och Funktionalanalys. Under 2008/09 planeras undervisning att ske på kurserna: Seminarium i matematikens historia (3hp), Geometri (6hp), Datoralgebra med Maple (6hp) samt handledning för D-uppsats (15hp).

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Vill du veta mer om utbildningens innehåll?
Stefan Ericsson, stefan.ericsson@ltu.se, 0920-49 33 30

Fristående kurstillfällen

Anmälningskod: LTU-38007
Sista ansökningsdag: 2011-10-17
Starttermin: Vår 2012
Veckor: v03 2012 - v22 2012
Studietakt: 100%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Normal
Språk: Svenska
Ort: Luleå

 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet