Nationalekonomi A, Tillämpad makroekonomi, 7,5 Högskolepoäng

Fakta 2014/15

Det här är katalogen för 2014/15, du kan också gå till 2013/14

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande Makroteori (N0011N) eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningskod

G1F

Urval

Högskolepoäng 1-165 hp


Undrar du hur Riksbank och Riksdag bedriver ekonomisk politik samt hur detta påverkar dig och andra? Varför finns EMU? Varför är vissa länder rika och andra fattiga? Kursen Tillämpad makroekonomi A ger dig svaren på denna och liknande frågor.

Målet med kursen Tillämpad makroekonomi är att studenten efter erlagd kurs ska ha fått använda och fördjupa sin kunskap från makroteori A (N0011N) genom att studera och analysera olika aktuella ekonomiska förlopp och utvecklingstendenser. Studenten ska även efter avklarad kurs ha:

a) Grafiskt och verbalt förklara arbetsmarknadens funktionssätt samt analysera fördelar och nackdelar med arbetsmarknadspolitik.
b) Förklara och analysera stabiliseringspolitikens begränsningar och möjligheter på exempelvis sysselsättning, inflation och tillväxt.
c) Förklara och analysera den svenska ekonomins specifika förutsättningar, exempelvis avseende den ekonomiska utvecklingen och hur arbetsmarknaden i Sverige fungerar.
d) Förklara fördelar och nackdelar med en valutaunion samt med hjälp av teorin för optimala valutaområden diskutera om Sverige bör gå med i valutaunionen EMU.
e) Grafiskt och verbalt förklara och analysera ekonomisk tillväxt och dess bestämningsfaktorer.


Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Vill du veta mer om utbildningens innehåll?
Linda Wårell, linda.warell@ltu.se, 0920-49 19 41

Fristående kurstillfällen

Anmälningskod: LTU-40600
Enstaka sökbara platser finns. Kurstillfället ges som del i ett utbildningsprogram.
Sista ansökningsdag: 2014-10-15
Starttermin: Vår 2015
Veckor: v14 2015 - v23 2015
Studietakt: 50%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Normal
Språk: Svenska
Ort: Skellefteå
Genomförande: Föreläsningar och övningar via videosändningar till Skellefteå.
Anmälningskod: LTU-40601
Sista ansökningsdag: 2014-10-15
Starttermin: Vår 2015
Veckor: v14 2015 - v23 2015
Studietakt: 50%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Normal
Språk: Svenska
Ort: Luleå
Genomförande: Undervisningen består i föreläsningar, seminarietillfällen samt duggor. Examination sker i form av tentamen samt en skriftlig inlämningsuppgift.

 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet