7,5 Högskolepoäng

Samhällsekonomi för alla

Nybörjarkurs på grundnivå, N0018N

Kursen ger grundläggande kunskaper om hur marknadsekonomin fungerar, med särskilt fokus på förutsättningarna i den svenska ekonomin.

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Kursplan
 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet